D04B

Segment D04B/GEI

PROCESSING INFORMATION

To identify processing information.

Segment structure

9649    PROCESSING INFORMATION CODE QUALIFIER       M  an1..3
C012    PROCESSING INDICATOR                C
  7365  Processing indicator description code       C  an1..3
  1131  Code list identification code           C  an1..17
  3055  Code list responsible agency code         C  an1..3
  7364  Processing indicator description          C  an1..35
7187    PROCESS TYPE DESCRIPTION CODE           C  an1..17